Bord direktora

Miroslav Musulin je generalni direktor najmodernijeg MRO centra u jugoistočnoj Evropi od avgusta 2014. godine.
Rođen je 2.avgusta 1971. godine u Beogradu.  Studirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je dobio zvanje vazduhoplovni inženjer. Postao je deo Jat Tehnike 1998. godine, u kojoj je radio kao inženjer za strukturu aviona.  U periodu od 1997-2012. godine, radio je u Sektoru inženjeringa, gde je godinu dana bio i šef Sektora. Nakon toga, postaje izvršni direktor Sektora za proizvodnju, gde se zadržao dve godine do postavljanja na mesto generalnog direktora.
Miroslav Musulin je instruktor teorijske i praktične obuke vazduhoplova Boeing 737 Classic i Next Generation, kao i Airbus familije 320.

 

Branisav Rakić je izvršni direktor finansija u Jat Tehnici d.o.o.
Branisav Rakić je rođen 1960. godine u Leskovcu.  Diplomu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu stekao je 1985. godine. Po završetku studija, dve godine je radio u Građevinskom preduzeću “Autoput”. Na poziciji rukovodioca pogonskog knjigovodstva u preduzeću “Centrokoop” u Beogradu, proveo je pet godina, od 1988. do 1993.  U periodu od 1993-2000. godine, Branisav Rakić je obavljao funkciju finansijskog direktora u preduzećima: “Euroex-Beograd, “Kron-Beograd” i “Europen-Beograd”. Takođe, bio je zaposlen i kao inspektor javnih prihoda u Republičkoj upravi javnih prihoda u Beogradu.
Početak 2000tih godina proveo je u Ministarstvu trgovine, cene i usluga vršeći funkciju pomoćnika ministra. Kao član mnogobrojnih komisija, aktivno je učestvovao u pripremi predloga zakona i koordiniranju rada Republičke direkcije za robne rezerve. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje je radio kao zamenik generalnog direktora u periodu od 2004-2007. godine, kada je bio zadužen za poslove javne nabavke, finansijski sektor i za rad Koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju. Tokom 2007.godine, postaje direktor Udruženja mlinarskih i pekarskih preduzeća „Žitozajednice“.
Od 2014. godine zaposlen je u Jat Tehnici na poziciji izvršnog direktora za finansijski sektor.

 

Vladimir Raca je izvršni direktor za komercijalu u Jat Tehnici d.o.o.
Rođen je 10. juna 1974.godine u Beogradu. Studije je završio na  Fakultetu za trgovinu i bankarstvo “Braća Karić”, gde je dobio zvanje diplomiranog ekonomiste. Radno iskustvo stekao je  radeći u multinacionalnim kompanijama i domaćim preduzećima: Jat Airways, Philip Morris International, ProCredit Bank, JKP “Gradska čistoća”.

U periodu od 2001-2004. godine, radio je kao vazduhoplovni tehničar u Jat Airways-u, a nakon toga godinu dana je bio na poziciji predstavnika prodaje u Philip Morris International.

U ProCredit Banci je proveo nekoliko godina. Od 2005-2009. godine, obavljao je više poslova, prvo kao kreditni službenik za mala i srednja preduzeća, onda je postao viši savetnik za bankarske usluge, a poslednjih godinu dana bio je stručni saradnik za obuku i razvoj.

Funkciju zamenika generalnog direktora JKP “Gradska čistoća” obavlja u periodu od 2009-2014.godine.

Od 2014. godine zaposlen je u Jat Tehnici na poziciji izvršnog direktora za komercijalne poslove.

 

Goran Glišović je izvršni direktor za proizvodnju u Jat Tehnici.
Rođen je 29. juna, 1967. godine u Strumici.
Studije je završio na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je stekao zvanje vazduhoplovni inženjer.
Na poziciji mlađeg inženjera Centra za kontrolu održavanja bio je od 1996 – 2000 godine u Jat Airways-u; prve godine u Sektoru za planiranje proizvodnje,a preostale tri godine u Sektoru za analizu kvarova.
Početkom 2000tih godina, napredovao je u višeg inženjera Centra za kontrolu održavanja, da bi 2005. godine postao vodeći inženjer Centra za kontrolu održavanja- Sektor za analizu kvarova. U periodu od 2008 – 2014. godine, obavljao je funkciju šefa Sektora za linijsko održavanje. Od 2014. godine Goran je postavljen na mesto izvršnog direktora za proizvodnju u Jat Tehnici.