Istorijat

Preko 85 godina iskustva!

17. jun 1927. – Zvanično je osnovana avio-kompanija „Aeroput“, prethodnik „JAT-a“ („Jugoslovenski aerotransport“ – JAT). Ovaj datum se smatra početkom civilnog vazduhoplovstva u Srbiji.

15. februar 1928. – Zakazan prvi let aviona Potez-29.

17. mart 1947. – Dekretom šefa Odeljenja za civilno vazduhoplovstvo FNRJ-a (Federativna Narodna Republika Jugoslavija), ​​28 kapetana i kopilota, navigatora, radio operatera i inženjera leta prebačeni su iz Prvog transportnog puka u JAT.

29. mart 1947. – Uredbom šefa sektora za civilno vazduhoplovstvo FNRJ-a, 12 avio mehaničara i električara prebacuju se iz Prvog transportnog puka da bi se formirala JAT Tehnička služba.

April 1947. – JAT-ovi avioni su poleteli na svojim prvim redovnim letovima. Ovaj datum se smatra datumom osnivanja JAT-a. U to vreme JAT je imao tri aviona Ju-52 i tri DC-3.

1949. – Osvojen je remont motora PW R-1830. Radionica i probni sto se nalaze na starom aerodromu.

April 1949. – Uredbom Vlade FNRJ-a, spajaju se kompanija za prevoz putnika JAT i državna kompanija „Aeroremont“ za popravaku avionskih delova.

1951. – Jat je postao stalni član IATA-e.

April 1954. – Prvi Convair CV-340 sleteo je na beogradski aerodrom

29. oktobar 1956. – Prvi DC6B sleteo je na beogradski aerodrom.

28. april 1962. – JAT je počeo letenje sa novog aerodroma „Beograd“.

21. januar 1963. – Nova faza u razvoju JAT-a- prva Caravelle je sletela na aerodrom „Beograd“. Ulaskom Caravelle u redovan saobraćaj JAT-a, Motorska radionica se osposobljava za popravku QEC komponenata i manjih popravki na motoru RR Avon.

1965. – Izgrađen je moderni Hangar (Hangar 1) sa svim potrebnim radionicama na beogradskom aerodromu – Glavna tehnička baza Jat Tehnike.

1966. – Urađen je prvi bazni pregled na Caravelle-i.

1968. – Motorska radionica je preseljena na novu lokaciju – Aerodrom „Beograd“ kod Surčina – glavnu Tehničku bazu JAT-a i proširene su mogućnosti remonta R-985 i R-2800. Urađene su prve popravke na motoru JT8D.

1969. – 1973. – Rade se  intenzivne pripreme na osposobljavanju Motorske radionice za popravku mlaznih motora: Definisanje objekta i izgradnja, definisanje i nabavka opreme i alata, školovanje inženjerskog i proizvodnog kadra, inicijalna nabavka stoka rezervnih delova.

11. april 1969. – Prvi DC-9 sleteo je na Aerodrom „Beograd“.

10. decembar 1969. – Tehnika dobija odobrenje američkih vazduhoplovnih vlasti FAA (br. YSMY254P).

19. maj. 1970. – Prvi B-707 sleteo je na Aerodrom „Beograd“.

10. jun. 1970. – Prvi B-727 sleteo je na Aerodrom „Beograd“.

1973. – Urađen je prvi remont motora JT3D QEC.

1974. – Urađena je prva popravka na toplom delu motora JT8D. Motorska radionica osposobljava se da izvrši reviziju mlaznih motora: radni prostor je proširen za dodatnih 400 m2 i instaliran je novi probni sto otvorenog tipa.

1975. – Testirano je 26 motora JT8D. Vrše se pripreme za održavanje motora JT3D.

1976. – Urađena je prva inspekcija na toplom delu motora JT3D. Motorska radionica ulazi u osvajanje popravke APU-a GTCP85 serije.

1976. – Izvršen je prvi bazni pregled na avionu DC-9.

Decembar 1978. – Iz Long Biča JAT-u je isporučen prvi DC-10.

1979. – Više od 40 motora (JT8D & JT3D) je popravljeno. Motorska radionica je u potpunosti spremna za prihvat motora CF6.

Avgust 1984. – Početak priprema gradnje novog hangara (Hangar 2).

Avgust 1985. – Prvi B-737-300 je sleteo u Beograd.

1985. – Osnovne popravke na motoru CFM56-3B1 (motor na avionu JAT B737-300).

Jul 1986. – Zvanično je otvoren novi hangar.

1986. – Više od 60 motora poslato je u radionicu.

Maj 1988. – JAT leti sa pet aviona DC-10.

Jun 1989. – Najsavremeniji probni sto je uveden u upotrebu. Pre prelaska na potpunu automatizaciju, Motorska radionica je imala više od 650 urađenih motora. CFM56-3B1 je rasklopljen na glavne module.

Decembar 1989. – Motorska radionica JAT tehnike se ubraja među 15 sertifikovanih radionica u svetu koje vrše popravku motora CFM56.

Jul 1990. – Prvi ATR72-202 sleteo je u Beograd.

15. septembar 1998. – Prvi obnovljeni DC-9 je napustio hangar („D“ pregled, modifikacija enterijera u stilu širokotrupnog aviona, smanjena buka na motorima JT8D)

Jul 2002. – Upravni odbor odobrio je sredstva za proširenje Motorske radionice.

Decembar 2003. – Motorska radionica se proširuje za dodatnih 550 m2.

Jan 2004. – U potpunosti je završena instalacija, puštanje u rad i obuka za novu opremu za balansiranje.

April 2004. – Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije i Crna Gora dao je odobrenje Motorskoj radionici JAT-a za reviziju motora CFM56-3.

2005. – JAT dobija EASA Part 145 Sertifikat (oktobar 2005).

1. januar 2006. – Osnovana je nova kompanija Jat tehnika DOO.

15.maj 2006. – Dobijen setifikat EASA 145

7.februar 2007. – Dobijen sertifikat FAA 145

5.maj 2008. – Dobijen sertifikat EASA 21

7.januar 2008. – Dobijeno odobrenje od strane bermudskuh vazduhoplovnih vlasti

26.mart 2011. – Dobijen sertifikat od ruskih vazduhoplovnih vlasti.

4.novembar 2012. – Dobijen sertifikat od strane katarskih vazduhoplovnih vlasti.

19.jun 2013. – Proširenje sertifikata EASA 145 sa Airbus 320 familijom.

26. maj 2015. – Dobijen sertifikat turskih vazduhoplovnih vlasti.

23.jun 2015. – Dobijen sertifikat južnoafričkih vazduhoplovnih vlasti.