Plan Poslovanja

 

Rebalans plana poslovanja za 2015.

Izveštaj nezavisnog revizora 2015.

Bilans uspeha od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Bilans stanja na dan 31.12.2015.

Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Posebni podaci

Plan poslovanja za 2016.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja

Obrasci za period 01.01.2016. – 30.06.2016.

Obrasci za period 01.01.2016. – 30.09.2016.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz plana poslovanja za period od 01.01.2016. do 30.09.2016.

Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za IV kvartal 2016.g.

Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za IV kvartal 2016.g – obrasci.

Program poslovanja Jat-Tehnike za 2017.g.

Resenje Vlade o davanju saglasnosti na Program poslovanja Jat-Tehnike za 2017.g.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz plana poslovanja za period od 01.01.2017. do 30.06.2017.

Izvestaj o investicijama II kvartal 2017. – obrasci kumulativno

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izvestaj o ostalom rezultatu

Izvestaj o promenama na kapitalu

JAT Tehnika 2016 pecat potpisano misljenje

Napomene 2016. konacno

Tokovi gotovine

 Izveštaj nezavisnog revizora/ finansijski izvestaj 2018.