Kalibracija

      Laboratorija za etaloniranje Jat Tehnike je vodeća laboratorija za kalibraciju u vazduhoplovnoj industriji u regionu. Laboratorija obezbeđuje širok dijapazon specijalizovanih usluga kalibracije, opravke, konsaltinga i ostalih usluga u avioindustriji čije su aktivnosti prepoznate  i priznate od strane DCV_a.
        Osnovni zadatak Laboratorije za etaloniranje odnosi se na kalibraciju i održavanje merne opreme Jat Tehnike, a deo slobodnih kapaciteta za etaloniranje opreme trećih lica (preko 300 komitenata )
 Specijalizovane usluge kalibracije u avijaciji uključuju:
•    Kalibraciju Avionics opreme (avionska elektronska merna oprema)
•    Univerzalna elektronska oprema (Multimetri,Osciloscopi,Signal generator,Frekvencmetri..)
•    Air Data-/ Pitot Static Testers
•    Analogni / digitalni manometri,senzori pritiska
•    Sila/ moment sile (moment ključevi,tenziometri, dinamometri)
•    Merila vremena  (sekundomeri  analog / digital)
Ako vaša oprema nije  gore navedena  , bez oklevanja nas možete pozvati . Ovo je samo deo naših mogućnosti.
Oprema koja se koristi u procesu testiranja i kalibracije ima sledivost preko NMI (nacionalni metrološki institute-DMDM) ili Inostranog NMI.
Laboratorija za etaloniranje je akreditovana kod Akreditacionog tela Srbije (ATS) u skladu sa zahtevima standard SRPS ISO/IEC 17025:2006 (Sertifikat br. 02-028)
 Obim akreditacije obuhvata etaloniranje merila i etalona iz oblasti:
•    Jednosmerni i naizmenični električni napon
•    Jednosmerna i naizmenična struja
•    Električna otpornost
•    Vreme i frekvencija
•    Pritisak
•    Moment sile
Na zahtev korisnika moguće je vršenje etaloniranja opreme na terenu.

Detaljan obim akreditacije
Zahtev za etaloniranje