Linijsko održavanje aviona

Sektor za linijsko održavanje Jat Tehnike nudi sve vrste tehničkih usluga u vezi sa linijskim održavanjem – od rutinskih pregleda – noćnog zadržavanja aviona – do otklanjanja kvarova unešenih u avionsku knjigu kao i najkompleksnijih popravki. Takođe, vrši usluge zamene motora i APU-a, zamene stajnog trapa i boroskopske inspekcije. U usluge su uključeni: parkiranje aviona, tranzitni pregled, pregled van baze i noćni pregledi u:

  • matičnoj bazi u Beogradu – Aerodrom „Nikola Tesla“ i
  • linijskoj stanici Tivat – na aerodromu „Tivat“ i Aerodromu „Podgorica“ u Crnoj Gori.

Odeljenje tehnološke pripreme / Odeljenje analize kvarova je mesto gde se prikupljaju svi zahtevi iz linijskog održavanja i prosleđuju svim drugim službama Jat Tehnike koje su uključene u proces linijskog održavanja (radioničko održavanje – komponenti, motora, NDT-a, strukture / kompozita). Ove usluge su dostupne po principu 24/7.

Za više detalja pogledajte stranicu Kontakt.

Postrojenja

Matična baza za linijsko održavanje Beograd – koristi jednu liniju/poziciju u hangaru H1, dve pozicije u hangaru H2 i platformu za parkiranje aviona ispred oba hangara.

Organizacija

Sektor za linijsko održavanje organizovan je u nekoliko jedinica i koristi smenski rad 24 sata dnevno / 7 dana u nedelji / 365 dana u godini.

Organizaciona šema Sektora za linijsko održavanje

Linijsko održavanje aviona

Osposobljenost

Usluge održavanja aviona:

  • Boing 737-200 / 300/400/500
  • Boing 737-600 / 700/800/900
  • ATR 42-200 / 300 -400/500
  • ATR 72-100 / 200 -212 / 212A
  • Airbus A318 / 319/320/321

Usluge održavanja Motora / APU-a:

  • CFM56-3B / 3C
  • CFM56-5 / 7
  • APU Honeywell GTCP85-98D / CK, 129 E / H

Klijenti

Sektor linijskog održavanja Jat tehnike obezbeđuje kompletno linijsko održavanje srpskom nacionalnom avio-prevozniku Air Serbia-i, u sklopu ugovora o dugoročnoj saradnji.

Usluge linijskog održavanja na beogradskom aerodromu su ugovorene kroz standardne SGHA ugovore sa sledećim kompanijama: Aeroflot, Austrian Airlines, Czech Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Fly Dubai, Norvegian Air Shuttle, Aerosvit Airlines, kao i u linijskim stanicama Tivat i Podgorica sa kompanijama: Rossia Airlines, Siberia Airlines, Globus, Ukraine International Airlines i Aeroflot, itd.