Održavanje komponenti

Sektor  za održavanje komponenti sastoji se od sedam radionica, biroa za inženjering komponenata i odeljenja za podršku.

Radionice:

  • Radio radionica
  • Radionica za kiseonik i instrumente
  • Elektro radionica
  • Pneumatska radionica
  • Radionica hidrauličkih komponenti
  • Radionica mehaničkih komponenti
  • Radionica stajnog trapa
  • Radionica točkova i kočnica

Biro za inženjering komponenata obezbeđuje inženjersku i tehnološku podršku radionicama.

Odeljenje za podršku obezbeđuje logističku podršku- dokumentacija i tok materijala/delova/komponenti za ceo sektor.