Elektro radionica

Elektro radionica Jat Tehnike nudi kompletno održavanje – testiranje, popravku i reviziju-različitih avionskih elektro sistema, kao što su:

  • Glavna i pomoćna baterija
  • Izvori napajanja
  • Električni aktuaktori
  • GCU i BCU
  • Svetla i balast
  • Svetla za slučaj opasnosti
  • Konektori i električne instalacija
  • Senzori za detekciju požara
  • Senzori temperature, etc.

Tehničari elektro radionica, obučeni su da obave testiranje i analizu kvarova na AVTRON 825 test stanici – ova stanica je u upotrebi preko 25 godina.