Radio radionica

Radio radionica vrši održavanje komponenata navigacione, komunikacione i mikrotalasne opreme, kao i sisitema autopilota. Usluge uključuju održavanje, reviziju, modifikaciju i popravku komponenata.

Radio radionica je sertifikovana za održavanje:

  • Radara
  • Radio visinometara
  • Transpondera
  • DME-a
  • HF prijemnika
  • ADF-a
  • Audio kontrol panela
  • CDU-a
  • Mode control panela
  • Antena, etc.

Radio radionica, preko 30 godina, koristi opremu za automatsko testiranje (ATE), kao što su Aeroflex IRIS 2000 i Martron 120 radne stanice, radi definisanja grešaka i analize kvarova u sistemu. Radioničko osoblje je obučeno i sertifikovano da u potpunosti ispuni sve potrebne zahteve za održavanje gore pomenutih komponenata.