Radionica hidrauličkih komponenti

Radionica hidrauličkih komponenti vrši održavanje sledećih hidro komponenti, komandi leta i gorivnog sistema:

  • Hidrauličkih aktuatora
  • Priključnica
  • Ventila
  • Hidrauličkih modula
  • Različitih vrsta pumpi