Radionica mehaničkih komponenti

Radionica za mehaničke komponente pruža usluge revizije, NDT-a, velikih popravki i modifikacija. Podaci o kompletnoj reviziji čuvaju se u informacionom sistemu Radionice i dostupni su na zahtev.