Radionica za kiseonik i instrumente

Radionica za kiseonik i instrumente obavlja testiranje, popravku i reviziju:

  • Različitih tipova senzora
  • Davača
  • Indikatora
  • Kompjutera za sakupljanje parametara leta
  • Kontrolora kabinskog pritiska

Radionica za kiseonik i instrumente je takođe osposobljena za održavanje žiroskopskih instrumenata, kao što su vertikalni i horizontalni žiroskop. Kompletno održavanje i očitavanje registra parametara leta (Flight Data Recorder) se obavlja u ovoj radionici.

Održavanje kiseoničkih boca, kiseoničkih maski za posadu i putnike, zajedno sa održavanjem PSU-a (Passenger Service Units), predstavlja delatnost Radionice za kiseonik koja je deo instro radionice.