Održavanje motora

Sektor za održavanje motora

Sektor za održavanje motora, u Jat Tehnici poznatiji kao Motorska radionica, je jedinstveni centar za održavanje i reviziju motora tipa CFM56-3 i APU-a tipa GTCP85, u istočnoj i jugoistočnoj Evropi.

Motorska radionica je poznata po:

 • 30 godina iskustva u održavanju mlaznih motora
 • 1.200 popravljenih/revidiranih motora
 • 930 popravljenih/revidiranih mlaznih motora
 • 1.8 miliona utrošenih radioničkih radnih časova na održavanju motora i APU-a
 • 0.2 miliona radnih časova na održavanju motora i APU-a na avionu

Usluge koje pruža Radionica za održavanje motora i APU-ova:

CFM56-3/3B/3C

U radionici: Remont & Testiranje

Na avionu: Zamena & popravka fenskih lopatica; TGB, VBV & VSV komponenata sistema, gorivnih vodova i brizgača, zamena & podešavanje LRU komponenti; FOD inspekcija; popravka separatora tople i hladne struje; videoboroskopija…

GTCP85-98D/98CK/129E

U radionici: Testiranje & revizija

Na avionu: HSI, GB i potpuna zamena LRU delova, videoboroskopija..

Prateće komponente

Više od 230 glavnih komponenti sa različitim nivoima održavanja (revizija, popravka, testiranje, funkcionalne probe …), uključujući i reviziju i testiranje na 60AGD04/18/42 CSD.

Popravka i specijalni procesi:

 • Mašinska obrada
 • Hemijski i elektro-hemijski procesi: čišćenje, skidanje farbe, uklanjanje hemijske zaštite, kadminizacija, hromiranje, nanošenje srebrne zaštite, niklovanje, nanošenje bakarne zaštite; delimična galvanizacija
 • Ispitivanje materijala bez razaranja (NDT): FPI; MPI; inspekcija vrtložnim strujama; radiografija; ultrasonična inspekcija; gama zračenje
 • Zavarivanje: lučno zavarivanje;  TIG zavarivanje; plasma – lučno zavarivanje; lučno tačkasto zavarivanje.

Inženjerske usluge

Obezbeđivanje kompletnog sistema za održavanje motora i APU-a:

 • praćenje rada motora na avionu; kontinuelno praćenje motora u letu
 • planiranje skidanja motora
 • definisanje paketa radova
 • praćenje efikasnosti primene AD nota i biltena
 • praćenje i kontrola troškova
 • definisanje i razvoj sistema održavanja.