DEGUSSA Heat Plant

Vakuumska peć za termičku obradu i lemljenje

U okviru Motorske radionice Jat tehnike, nalazi se Radionica za termičku obradu, koja je opremljena sa oba tipa termičke obrade- lokalno i u peći.

Vakuumska peć, DEGUSSA VSgr 150/150 se koristi za termičku obradu i visokotemperaturno lemljenje u vakuumskoj zaštitnoj atmosferi sa mogućnošću brzog hlađenja-kaljenja uduvavanjem inertnih gasova argona (Ar) ili azota (N2) pod pritiskom i sa velikom brzinom strujanja u koju mogu da se smeste delovi avionskih motora i izduvnika koji zahtevaju sledeću termičku obradu:

 • Kaljenje metala u gasnoj sredini
 • Otpuštanje napona posle zavarivanja
 • Kristalizacija
 • Tretiranje u rastvoru
 • Delimični ili potpuni proces starenja
 • Stabilizacija
 • Taloženje do maksimalne temperature do 1300 oC.

CFMI preporučuje vakuumsko lemljenje i termičku obradu koji su se u kombinaciji pokazali izuzetno pouzdanim u popravci oštećenih delova, zbog prednosti inertne atmosfere vakuuma. Prednosti se ogledaju u sledećem:

 • delovi su bez površinske oksidacije
 • delovi su automatski pripremljeni za dalju obradu tokom termičkog postupka
 • nema površinske karbonizacije
 • delovi su sjajni, metalizirani i ne zahtevaju dalje čišćenje.

Najznačajnije primena termičke obrade i lemljenja u vakuumskoj sredini su danas u avioindustriji i reviziji avionskih motora, kao i u nuklearnoj industriji. Materijali koji se dobro ponašaju u termičkoj obradi u vakuumu uključuju i super legure (materijali koji su otporni na toplotu i sačinjeni su na bazi nikla, gvožđa i kobalta nikla), reaktivni, refraktorni (titanium) i različiti oblici nerđajućeg čelika

Vakuumska peć u Jat Tehnici je jedna od najvećih i najmodernijih u regionu.

Tehnički podaci

Proizvođač:

DEGUSSA Gmbh

Tip – Model:

VSgr 150/150

Tip zagrevanja/punjenja:

Vakuumska peć, sa brzim hlađenjem u struji azota ili argona

Tip peći:

Vertikalna, cilindrična, hladnozidna peć komornog, obrnuto jamskog tipa sa podnim šaržiranjem

Dimenzije radnog prostora:

– Prečnik:

1500 mm

– Visina:

1500 mm

Maksimalna težina šarže:

800 kg

Maksimalno moguć vakuum u hladnoj suvoj peći:

Bolji od 10-5 mbar

Stopa curenja:

Manja od10-3 mbar/s

Nominalna temperatura:

1350 oC

Vreme zagrevanja šarže težine 600kg do 1300 oC

45 min

Vreme hlađenja šarže od 1300 oC do 200 oC

(od tankozidnih čeličnih listova) težine 600kg

75 min