Upravljanje i nabavka materijala

Jat Tehnika ima potpuno integrisan sistem nabavke i upravljanja materijalom, čije su dve osnovne funkcije:

  1. Upravljanje kružećim delovima
  2. Upravljanje materijalom
    • Obezbeđivanje i logistika
    • Upravljanje inventarom
    • Prodaja zaliha delova
    • Služba za hitne nabavke (AOG desk)