Upravljanje kružećim delovima

Odeljenje za kružeće delove upravlja i skladšti kružeće delove, kontroliše ceo ciklus popravke kružećih delova, te pruža podršku klijentima u cilju ostvarenja visokog nivoa pouzdanosti komponenti.

Odeljenje upravlja i vodi računa o celokupnom procesu, koji uključuje:

  • Planiranje kruženja delova
  • Planiranje početnog stoka delova i obnavljanje stoka
  • Podugovaranje popravki