Upravljanje materijalom

Sektor materijala nudi širok spektar rešenja za nabavku materijala i logističku podršku sa ciljem zadovoljenja naših klijenata. Nudimo vam delimično ili potpuno upravljanje magacinskim zalihama i pružamo usluge nabavke i skladištenja.

Nabavka i logistika

Mogućnosti našeg MPR sistema dozvoljavaju nam optimizaciju količine naručenog materijala u cilju obezbeđenja neometanog obavljanja aktivnosti.
Sposobni smo da vam omogućimo uslugu posredovanja pri sklapanju ugovora za nabavku materijala uz odgovarajuću garanciju. Sarađujemo sa velikim brojem dobavljača širom sveta uz korišćenje odgovarajućih softverskih paketa (Spec 2000, ILS, Parts Base).

Saradnja sa različitim špediterima (Air Sea, DHL, Schenker, Federal Express, TNT, Kuehne i Nagel) zajedno sa iskustvom u upravljanju materijalom prilikom procesa carinjenja, skladištenja i inspekcije, unapredila je naše logističke kapacitete.

Upravljanje zalihama

Kao podršku održavanju i našim klijentima u upravljanju avionskim i motorskim komponentama, Jat Tehnika je obezbedila veliki stok zaliha novih i repariranih delova za avionske motore i komponente.

Sa osobljem koje ima veliko iskustvo u planiranju i nabavci materijala, cilj nam je da postanemo kvalitetna alternativa za podršku u nabavci delova. Jat Tehnika može da vam pomogne u zadovoljenju vaših logističkih potreba, kao i potreba skladištenja materijala, u skladu sa zakonskom regulativom.

Sekor za upravljanje materijalom pruža sledeće usluge:

  • ugovori o najmu i zameni delova
  • sve komponente su sertifikovane po FAA/EASA standardima
  • prateća dokumentacija
  • procedure inspekcije
  • praćenje naloga za popravku
  • zaliha rezervnih delova dostupna na zahtev
  • nabavka rezervnih delova za održavanje van matične baze
  • inicijalna nabavka delova
  • konsultantske usluge u logistici